การจัดการความรู้

Knowledge Management

 

โครงสร้างคณะกรรมการ

การจัดการองค์ความรู้

ผศ.ดร.ไตรรัตน์  ยืนยง

อธิการบดี

ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ตำแหน่ง กรรมการ

ดร.วีรพงษ์ สุทาวัน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ตำแหน่ง กรรมการ

อาจารย์ศิริอมร  กาวีระ

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ตำแหน่ง กรรมการ/ประธานอนุกรรมการ

ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ตำแหน่ง กรรมการ

อาจารย์ธีรพัฒน์  อินทร์ธรรม

อนุกรรมการ

อาจารย์กาบแก้ว ปัญญาไทย

อนุกรรมการ

อาจารย์พวงพิศ เรืองศิริกุล

อนุกรรมการ

อาจารย์พรรณทิมา วรรณสุทธิ์

อนุกรรมการ

อาจารย์จุฑามาศ สุขเป็ง

อนุกรรมการและเลขานุการ

นางสาวนาซีฮะห์ หะยีโด

อนุกรรมการและเลขานุการ

อาจารย์บัวพรรณ คำเฉลา

อนุกรรมการและเลขานุการ

 
 

กิจกรรม

Picture7
IMG_1099
IMG_1097
IMG_1098
Picture4
Picture1
Picture8
Picture1
IMG_2124
IMG_2126
IMG_2123
 

ติดต่อเรา

Thanks for submitting!

TEL: 055-517-488 ต่อ 804  | NORTHERNCOLLEGE888@GMAIL.COM

 

© 2023 by Annex. Proudly created with Wix.com

  • Grey Twitter Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now